کسی ندا برآورد ز حسین

کسی ندا برآورد ز حسین

بسم الله الرحمن الرحیم

مدت هاست که گیگ مکس آماده می شود تا اولین پست خودش را منتشر کند و موضوع اولین مقاله اش را روشن کند. آن مقاله باید زیباترین سرآغاز گیگ مکس باشد. مقاله ای که خبر از سالی نکو دهد باید به راستی بهار باشد. اما بهار بدون گل نمی شود. باید گلی می یافتیم که با آن بهار می شد. مانده بودیم ز کجا آغاز کنیم تا کسی ندا برآورد ز حسین.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مدیر کل
ِبتلیبلتی بلت  یبتل

ِبتلیبلتی بلت یبتل

ttfsjhdfjn

dfgjdfjg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر فنی
dfjhdyfhj

dfjhdyfhj

dtgghbdxfhbnj

sgvdfgv

s

fgvsfg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر فنی